"Le kdor aktivno živi življenje, ga lahko razume, zastopa in (u)brani"

odvetnik mag. Luka Vižintin

Pri našem delu nas vodijo naslednja načela in poslanstvo:

znanje

Zavezuje nas ne le nenehno strokovno usposabljanje, najvišja etična merila in brezkompromisna zaupnost, temveč tudi vedoželjnost in raziskovanje na vseh področjih človekovega ustvarjanja in doživljanja.

Pridobljena znanja in izkušnje nam omogočajo, da zagotavljamo strankam celovito pravno svetovanje in zastopanje. Zavezani smo k permanentnem izobraževanju, saj lahko le na tak način v vsakem trenutku svetujemo najboljše rešitve.

visoka merila

Zastavili smo si visoka merila. Spoštujemo dejstvo, da je za vsako stranko najpomembnejši prav njen primer. Zato ne ločujemo med bolj ali manj pomembnim delom, pač pa nas vedno vodijo enaka načela:

strokovnost – prizadevamo si za najvišjo strokovno raven vseh naših storitev

zaupnost – jamčimo za popolno in brezkompromisno zaupnost

ažurnost – zagotavljamo hitre in učinkovite rešitve

odkritost – stranki vedno predstavimo realno stanje posamezne zadeve

sporazumno reševanje sporov – stranko usmerjamo k sporazumnim oblikam reševanja sporov, ki so zanjo praviloma najhitrejše in najbolj optimalne

sodobnost

Živimo v času čedalje hitrejšega prepletanja stvari, ljudi, informacij. Bolj kot kadarkoli prej si izmenjujemo nova védenja in znanja, vzpostavljamo nove stike, zasledujemo nove cilje.

 

Potujemo po čedalje številnejših realnih in virtualnih svetovih, področjih, izkušnjah. Le kdor jim sledi, jih lahko razume. Le kdor jih razume, jih lahko prepričljivo zastopa – v svojem imenu ali imenu svoje stranke. To je danes še posebej ključno za poklic odvetnika.

interdisciplinarnost

Trdno smo prepričani, da svojega dela ne bi mogli opravljati uspešno, če bi bogatili svoja znanja in strokovnost le na pravnem področju.

Zato prisegamo na interdisciplinarnost, saj se prav tu skriva ključna razlika med povprečno in odlično opravljenim delom.

Odvetniška pisarna Vižintin

Slovenska cesta 55B

SI-1000 Ljubljana

T: + 386 (1) 434 22 70

F: + 386 (1) 434 22 72

E: info@vizintin.si

Copyright © 2016 Odvetniška pisarna Vižintin, by LUXE.